Nog steeds verboden gezondheidsvragen in sollicitatieprocedures

verboden gezondheidsvragen sollicitatieprocedures

Nog steeds verboden gezondheidsvragen in sollicitatieprocedures. ‘Heb je een kinderwens? Ben je zwanger? Hoe vaak heb jij je vorig jaar ziekgemeld?’ Heb je ook weleens meegemaakt dat je deze vragen tijdens een sollicitatiegesprek kreeg? Je bent niet de enige. Tijdens een sollicitatiegesprek worden er doorgaans tientallen vragen op je afgevuurd waarop je meestal een keurig antwoord hebt, zolang het tenminste over je werkervaring en andere voor de functie relevante zaken gaat. Je hebt dan een goed, maar wel zakelijk gesprek. Zo hoort het natuurlijk ook. Toch gebeurt het regelmatig dat een recruiter verder gaat dan wettelijk toegestaan is, maar waar ligt de grens?

Alleen relevante vragen

Je potentiële werkgever mag slechts vragen stellen over onderwerpen die van belang zijn om te bepalen of je geschikt bent voor de functie waarop je solliciteert. Dat staat beschreven in de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). Je mogelijk toekomstige werkgever mag dus alleen vragen stellen over dat wat voor de functie relevant is. Dat zijn vragen over je kennis, ervaring en opleiding. Vragen die kunnen leiden tot discriminatie zijn absoluut verboden. Ook vragen over je gezondheid vallen daaronder.

De Algemene wet gelijke behandeling schrijft voor dat een werkgever geen onderscheid mag maken op grond van:

  • godsdienst;
  • politieke gezindheid en levensovertuiging;
  • ras, geslacht en nationaliteit;
  • seksuele geaardheid;
  • burgerlijke staat.

Gezondheidsvragen verboden in sollicitatieprocedures

Naast de Algemene wet gelijke behandeling staat in de Wet op de medische keuringen vermeld dat ook het stellen van vragen over gezondheid niet is toegestaan. Tijdens het sollicitatiegesprek niet, maar ook niet in eventuele sollicitatieformulieren. Als dit wel gebeurt, dan is dat een aantasting van de privacy van de sollicitant. Toch komt het stellen van dergelijke vragen nog steeds voor, zoals vragen over bijvoorbeeld ziekteverzuim, arbeids(on)geschiktheid of medicijngebruik. In de wet staat dat gezondheidsgerelateerde vragen alleen door een bedrijfsarts mogen worden gesteld. Dit bovendien alleen ná de sollicitatieprocedure en slechts wanneer de functie bijzondere eisen aan de gezondheid stelt.

Inventarisatie gezondheidsvragen

In 2016 en 2018 voerde de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) een inventarisatie uit. In 2016 werden hierbij 56 bedrijven gevonden die online of offline gezondheidsvragen stelden in sollicitatieformulieren. De meeste gezondheidsvragen werden gesteld in de sectoren:

  • goederen- en personenvervoer;
  • beveiliging;
  • bouw;
  • infrastructuur en techniek;
  • horeca.

Naar aanleiding van de bevindingen van de CKA is deze bedrijven gevraagd te stoppen met het stellen van gezondheidsvragen. In 2018 blijkt na een nieuwe inventarisatie dat 19 bedrijven hun sollicitatieformulier hebben aangepast en 18 ondernemingen het sollicitatieformulier zelfs volledig van hun website hebben verwijderd. De CKA constateerde daarnaast bij 20 andere bedrijven sollicitatieformulieren met gezondheidsvragen. Alle bedrijven die in overtreding zijn, hebben hierover een brief ontvangen. De CKA vraagt aan brancheorganisaties om leden te activeren om hun sollicitatieformulieren aan te passen. Klachten over sollicitatieformulieren en meldingen kunnen worden gedaan via www.aanstellingskeuringen.nl. Ook is daar meer informatie over de klachtenprocedure te vinden.

Wil je weten hoe je beste kunt reageren op ongewenste gezondheidsvragen of kunnen wij je helpen bij een sollicitatieprocedure? Neem dan gerust contact met ons op.

Bel ons voor het inplannen van een afspraak of stel je vragen per e-mail. We komen er altijd zo snel mogelijk op terug.

Om die nieuwe mogelijkheden eens te verkennen nodigen we je uit om met ons in gesprek te gaan. Je kunt een gesprek inplannen met een van onze consultants.

Benieuwd wat Adviesgroep '88 voor je kan betekenen?