Update fiscale arbeidsmarkt tijdens Corona!

Update fiscale arbeidsmarkt tijdens Corona! [1 maart 2021]

Updates zijn blauw gedrukt! Ik vul dit artikel per kopje aan zodat de geschiedenis bewaard blijft. 

Vertrek vanwege Corona
[9 november 2020]
Corona wordt nog steeds door werkgevers gebruikt om medewerkers met een contract voor bepaalde tijd ’te laten gaan’. Dit raakt met name de junior fiscalist, maar ook de zeer ervaren fiscalist.

Hou er rekening mee dat je tijdens het solliciteren desondanks wat uit te leggen hebt. Veel werkgevers zullen toch twijfelen aan de reden van vertrek; komt het echt door Corona of zijn er andere redenen waardoor een contract niet is verlengd of omgezet naar vast.

Daarbij merken we dat het salaris bij een ‘gedwongen’ overstap onder druk staat. Iedereen let toch wat meer op ‘de kleintjes’ door de huidige situatie in Nederland. En dat merken sollicitanten ook als ze aan tafel zitten bij een mogelijk, nieuwe werkgever.

Het ‘jaarcontract fenomeen’ zien we toch vooral bij grote kantoren, internationale, corporate en gespecialiseerde (BTW en TP) praktijken.

[12 januari 2021]
De afgelopen dagen heb ik 20 kantoren gebeld en ik merk dat er ‘rust’ heerst op de fiscale arbeidsmarkt. Vertrek is tot rust gekomen en het aantal vacatures is laag, maar stabiel.

Wel geldt dat het voor starters nog steeds enorm lastig is om een nieuwe baan te vinden. Kantoren durven het niet aan om in deze situatie starters aan te nemen. Men kan geen begeleiding bieden. Daarnaast valt nog wat op aan de kandidaten/ sollicitanten kant; men onderneemt weinig actie om een nieuwe baan te zoeken. Dat komt niet alleen door onzekerheid waar de economie heen gaat. Ook de ervaring met Corona-regels bij de eigen werkgever maakt dat men niet snel vertrekt. Men denkt dat de situatie bij een ander kantoor net zo onzeker en onrustig is. En dus schadelijk is voor de inwerkperiode. Gelukkig zie ik veel kantoren die goed omgaan met de huidige situatie en nieuwe collega’s juist nu de tijd geven om ‘een plek te veroveren’.

De vraag naar ervaren fiscalisten is groot. Tijdens de telefoongesprekken is het duidelijk dat er voldoende werk aanwezig is, maar dat er gebrek is aan fiscalisten die a) vaktechnisch breed ontwikkeld zijn en b) graag actief met dossiers aan de slag gaan. Proactieve advisering dus.

[1 maart 2021]
De vraag naar ervaren fiscalisten blijft stevig maar ik zie de afgelopen maand ook meer vraag naar junioren met 1 of 2 jaar ervaring. De vraag naar echte starters (afgestudeerden) is nog steeds klein.

Ik merk dat er steeds meer onduidelijkheid ontstaat over de omgang van kantoren met Coronaregels. Het ene kantoor geeft (weer) voorkeur aan een ontmoeting aan tafel. Het andere kantoor of vestiging ziet een sollicitatiegesprek het liefst online verlopen.

Het aanbod van fiscalisten die een andere baan zoeken is nog steeds mager.

Thuiswerken
[9 november 2020]
Thuiswerken liep de afgelopen maanden terug in dagen. Steeds meer kantoren gingen weer terug naar ‘kantoor aanwezigheid’ met diverse aanpassingen. Dat is na de persconferentie van 28 september snel veranderd. Kantoren hebben het thuiswerken weer vrijwel volledig ingevoerd. Met als resultaat bijvoorbeeld verminderde filedruk. Voordeel is nu wel dat men eraan gewend is. Wel slaat de twijfel nu toe hoe lang deze situatie nog gaat duren. Dat is anders dan de eerste lock down; daar zat voor mensen qua gevoel een eind aan. Op sommige kantoren kan je momenteel letterlijk een kanon afschieten.

[12 januari 2021]
Het thuiswerken is de afgelopen maanden toegenomen conform de richtlijnen van het RIVM. 60/70% werkt thuis en is 1 dag in de week op kantoor. Wel is duidelijk merkbaar dat ‘de glans’ van het thuiswerken eraf is; men mist de collegiale contacten en ook de bezoeken aan klanten.

[1 maart 2021]
De ’thuiswerk situatie’ is eigenlijk onveranderd. Wel neemt het onbehagen steeds meer toe; hoe lang duurt dit nog? Wanneer zie ik mijn collega’s weer eens wat vaker offline?

Update fiscale arbeidsmarkt tijdens Corona!

Fiscale vacatures
[9 november 2020]
Het aantal fiscale vacatures is teruggelopen. In juni waren er kantoren die een vacaturestop binnen de fiscale praktijk hanteerde. Na de zomervakantieperiode was men weer wat optimistischer. Echter, na de persconferentie van september is dit optimisme weer teruggelopen.

De vraag naar ervaren fiscalisten (minimaal 5 jaar ervaring) is en blijft overeind. Toch blijft het vacaturebeeld dat websites van kantoren geeft onbetrouwbaar. Veelal worden deze niet bijgewerkt en strookt de stand niet met de werkelijkheid. De vraag naar junior fiscalisten (tot maximaal 2 jaar fulltime ervaring) ver achter. Dat heeft alles te maken met het lastig inwerken tijdens een thuiswerk situatie. Heb je een ‘afwijkend cv’? Dan heb je het in deze arbeidsmarkt extra lastig.

[12 januari 2021]
Het aantal vacatures is stabiel gebleven de afgelopen twee maanden en worden nu moeilijk vervulbaar door gebrek aan werkzoekenden. De meeste vacatures richten zich op actieve adviseurs met minimaal 5 jaar ervaring. Daarbij geldt wel dat het cv echt moet kloppen; qua ervaring en (minimaal) aantal overstappen.

[1 maart 2021]
Zoals al boven omschreven, trekt het aantal vacatures langzaam aan. Positief om te vermelden! De procedures lopen vlotter dan de afgelopen maanden. Er ontstaat weer een zekere noodzaak om nieuwe fiscalisten aan te nemen.  

Salarisverhoging
[9 november 2020]
Van één groot kantoor weten we dat er dit jaar geen salarisverhoging wordt gegeven. Er zullen vast kantoren volgen. Ik schat in dat er volgend jaar (2021) ook wel wijzigingen (voor 2022) zullen optreden in het mobiliteitsbudget en/of lease-regeling. Immers, door de thuiswerk situatie wordt ‘de auto’ minder gebruikt. Daarnaast schat ik in dat de vaste reiskostenvergoeding op de schop gaat.

[12 januari 2021]
Gek genoeg merk ik tijdens de gesprekken nog niets als het gaat om vermindering van personele kosten. Wel is het duidelijk dat bijna de helft van de kantoren toenemende twijfels heeft over hoe lang de economie nog rekbaar is. En dat er voor 2022 zeker wordt gekeken naar personele kosten.

[1 maart 2021]
Ook dit is onveranderd. Het zal de komende maand duidelijker worden welke kant we met Corona opgaan. Dit zal onder andere invloed hebben op het aantal vacatures maar ook hoe kantoren omgaan met investeringen. En dus ook of de arbeidsvoorwaarden ter discussie gaan staan of niet.


Andere interessante, fiscale artikelen!


Druk of druk?
[9 november 2020]
Over de werkvoorraad voorlopig niet te klagen maar wel veel onrust als het gaat om zaken die Corona met zich meebrengen (Wat doen we als er iemand is bestemd? Hoe gaan we daar mee om naar andere collega’s?). Maar ook rumoer bij klanten die maken dat zaken opeens versneld worden of juist worden uitgesteld. Top drukte dus. Dit is het geval binnen de MKB praktijk. Binnen de internationale praktijken hoor ik regelmatig dat grote adviesprojecten worden uitgesteld.

Maar overall lijkt dus bij de meeste fiscale praktijken goed te gaan. Toch durft men het nog steeds niet aan om nieuwe fiscalisten aan te trekken. Men wacht duidelijk af… Bij vertrek van een fiscalist, wordt het werk onder de collega’s verdeeld.

[12 januari 2021]
De dip die er in februari 2020 hebben gezien qua advieswerk is volledig weg. Toen werden er grote adviesopdrachten stopgezet zoals grensoverschrijdende adviezen en F&O. Ik hoor bijna bij alle kantoren positieve geluiden. Werk genoeg, nieuwe klanten en sommige kantoren spreken zelfs over de hoogste omzet (2020) van de afgelopen jaren. Een financieel topjaar. Gezien de regelingen van het Kabinet zal het advieswerk blijven toenemen.

100% wens vacature
De ‘100% wens vacatures’ zijn er niet meer. Velen staren zich suf op vacatures bij alleen NOB aangesloten kantoren. Of kantoren die ook een flinke bonusregeling kennen. Prima natuurlijk, als je geen haast hebt. Maar in een markt waar jaarcontracten gemakkelijk aflopen, is dit niet een handige strategie; het vasthouden aan al je wensen.

Solliciteren tijdens Corona
Ik heb het al vaker op LinkedIn geroepen: Moest je verleden jaar AAN TAFEL je best doen tijdens een sollicitatiegesprek, nu moet je je best doen om AAN TAFEL te komen. Er zit dus nu een stap voor: hoe zorg ik dat ik überhaupt ergens ‘binnenkom’.

Kantoren letten nu meer dan voorheen op eisen, voorwaarden, ervaringsjaren en inhoudelijke (vaktechnische) ervaring, persoonlijkheid, interesse en energie. De haast om nieuwe fiscalisten aan te trekken is minder. Men (de kantoren) kan zich de luxe van selectiever zijn, permitteren. Dit leidt dus tot minder uitnodigingen voor een sollicitatiegesprek.

Ik schat in dat het bovenstaande tot zeker eind december gaat aanhouden.

Tot zover mijn update over de fiscale arbeidsmarkt tijdens Corona.

Benieuwd wat Adviesgroep '88 voor je kan betekenen?