Stiekem een gesprek opnemen, mag dat?

In dit mobiele tijdperk is het tegenwoordig heel makkelijk om met een mobiele telefoon stiekem gesprekken op te nemen. Moeilijke gesprekken met klanten of collega’s bijvoorbeeld. Of een functioneringsgesprek. Maar mag dat eigenlijk wel?


Andere interessante artikelen geschreven door Peter A. Tijssen:


Niet strafbaar….

Het antwoord op die vraag is: ja, dat mag. Volgens de wet mag je elk gesprek stiekem opnemen, zolang je er maar zelf aan deelneemt. Je hoeft de opname niet aan te kondigen en je hoeft ook niet om toestemming te vragen. Ook niet als werkgever. Vraag je wel om toestemming, dan mag je gesprekspartner de opname niet verbieden. Het is wel strafbaar om gesprekken op te nemen waar je zelf niet aan deelneemt, behalve als een van de deelnemers jou opdracht heeft gegeven om het gesprek op te nemen. Dit is geregeld in artikel 139b van het Wetboek van Strafrecht. Neem je een gesprek op waar je zelf niet aan deelneemt, en heb je daarvoor ook geen opdracht gekregen van een van de deelnemers? Dan riskeer je een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete.

Maar ook bruikbaar?

Goed, het stiekem opnemen van een gesprek waaraan je zelf deelneemt, is dus niet strafbaar. Maar is zo’n opname ook bruikbaar, bijvoorbeeld in een civiele rechtszaak? Over een contract? Of een arbeidsconflict?

Het antwoord op die vraag hangt af van de omstandigheden van het geval. Soms kan het namelijk onrechtmatig zijn om stiekem opnames te maken. Bijvoorbeeld als er in het gesprek gevoelige privézaken worden gesproken. De opname is dan in strijd met het recht op privacy van je gesprekspartner.
Maar ook al is de opname onrechtmatig gemaakt, dan wil dat nog niet zeggen dat je hem niet als bewijs in een civiele rechtszaak mag gebruiken.

In het civiele recht bepaalt de rechter namelijk wat er als bewijs wordt gebruikt, en dat mag ook een onrechtmatig opgenomen gesprek zijn. In zo’n geval maakt de rechter namelijk een afweging tussen het recht op privacy en het belang dat de waarheid aan het licht komt.
Uit de rechtspraak blijkt dat onrechtmatig opgenomen gesprekken maar zelden buiten beschouwing worden gelaten. Dat gebeurt eigenlijk alleen als er een ernstige inbreuk op de privacy is gemaakt.

Kortom
Stiekem een gesprek opnemen: het is niet alleen technisch eenvoudig, maar juridisch gezien ook mogelijk. Tijd om op je woorden te letten dus. Of er je voordeel mee te doen.

Artikel geschreven door Peter A. Tijssen, senior recruiter Accountancy.

Bel ons voor het inplannen van een afspraak of stel je vragen per e-mail. We komen er altijd zo snel mogelijk op terug.

Benieuwd wat Adviesgroep '88 voor je kan betekenen?