Zoek direct je vacature

Salarisonderhandelingen

Salarisonderhandelingen leveren vooral voor 'starters' op de arbeidsmarkt weleens moeilijke situaties op. Hoeveel vraagt u? Wat bent u waard? Hoe voert u zo een gesprek en hoe haalt u  'het onderste uit de kan'? Hieronder enkele tips.

1. Verken uw marktwaarde, weet wat u waard bent!

Er zijn verschillende manieren om aan deze informatie te komen:

 • Informatie uit personeelsadvertenties in dag- en weekbladen. Nadeel hierbij is dat maar een klein aantal advertenties het salaris vermeldt. De advertenties van headhunters bevatten meestal wel salarisindicaties en ook de extralegale voordelen staan vermeld.
 • Branche- en vakverenigingen rapporteren soms over onderzoek naar het inkomen van hun leden.
 • Contact met werving- en selectiebureaus en headhunters levert ook concrete informatie op. Deze adviseurs weten wat hun opdrachtgevers bereid zijn te betalen en kunnen hierdoor als een bron van informatie fungeren.
 • Het netwerk van collega's, vrienden, kennissen en familieleden praat al wel eens over 'het inkomen'.
 • Regelmatig verschijnen gegevens en indicaties in de pers. Het gaat dan om zoekwerk van een enthousiaste journalist of -vaker- de bewerking van een persbericht van een gespecialiseerd bureau.
 • Aan de hand van het SalarisKompas kan je meteen je huidige loon evalueren.
 • Uw (potentiële) werkgever legt een salarisplaatje neer in een jobinterview, salarisbespreking of beoordelings- en/of functioneringsgesprek.

Er zijn dus nogal wat bronnen om de eigen 'marktwaarde' te peilen. Toch enkele waarschuwingen:

 • De meeste bronnen werken met globale indicaties. Individuele beslissingen hierop baseren is hachelijk.
 • Er zijn vaak grote verschillen tussen de beloning bij overheids-, non-profitorganisaties en het bedrijfsleven. Dat geldt ook voor grote, bureaucratisch georganiseerde commerciële organisaties en kleinere bedrijven.
 • In sommige sectoren 'kan' meer dan in andere.
 • Leeftijd, opleiding, ervaring enzovoort spelen een rol in het uiteindelijk prijskaartje.
 • Er zijn regionale verschillen. Een sterke werkgever in een 'geïsoleerde' streek, met weinig concurrerende werkgelegenheid, kan een bepaalde greep op de lokale arbeidsmarkt hebben.

2. Zorg dat u uitgerust bent als u aan een gesprek begint.

Van een goed salarisgesprek kan veel afhangen. Laat dat niet verknallen omdat u niet goed uitgerust bent en daardoor minder scherp.

3. Laat de werkgever een bod doen

Solliciteert u en weet u niet goed wat u kunt eisen, geef dan geen antwoord als de werkgever vraagt naar een salarisindicatie. Stel in plaats daarvan een wedervraag: ‘Wat denkt u mij te kunnen bieden?’ Als de werkgever dan een bepaald bedrag noemt (bijvoorbeeld 2500 euro), kunt u overwegen daar boven te gaan zitten: ‘Zelf dacht ik aan 3000 euro.’ U kunt dit zonder risico doen, immers: het openingsbod van de werkgever zal altijd lager liggen dan wat hij maximaal kan bieden. Wel moet u, als u een tegenbod doet, dit kunnen toelichten. Heeft u kennis en ervaring die in de personeelsadvertentie niet worden genoemd, maar die wel relevant zijn? Heeft u meer werkervaring en een hogere opleiding dan minimaal is vereist? Vergeet niet dit aan de orde te stellen.

Soms gebeurt het dat werkgevers vragen naar het huidige of vorige salaris. Werd u bij uw vorige werkgever goed betaald, dan kan het geen kwaad als je naar waarheid antwoordt. Maar wat als je beroerd wordt betaald? U zou kunnen bluffen door een hoger salaris te noemen. Bedenk dan dat de werkgever je kan vragen de volgende keer uw salarisstrookje mee te nemen. Het is natuurlijk uw goed recht aan dit verzoek geen gehoor te geven, maar het is voor de werkgever dan wel duidelijk dat u heeft gebluft. Ook hier geldt dus dat het beter is de werkgever als eerste een bod te laten doen. Wilt u liever geen antwoord geven op de vraag wat u verdient, zeg dan iets als: ‘Mijn vorige salaris is nu niet aan de orde. Het gaat om déze functie. Ik neem aan dat daar een bepaald salaris bij hoort. Kunt u daarvan een indicatie geven?’

4. Wacht niet op een tweede kans

Kies het juiste moment om de kwestie van uw arbeidsvoorwaarden aan te snijden. Wacht niet tot na uw sollicitatie. Een tweede kans zult u niet snel krijgen. Zo’n tweede kans doet zich bijvoorbeeld voor als uw baas aanbiedt uw tijdelijke contract in een vast dienstverband om te zetten. Het kan in extreme gevallen drie jaar duren voordat het zover is.

Stel het gesprek over de arbeidsvoorwaarden zo lang mogelijk uit. Hoe langer wordt gewacht, des te lastiger het is voor de nieuwe werkgever om de nieuwkomer te laten vallen. De kans is groot dat hij al tegenover iedereen heeft opgeschept over zijn nieuwe aanwinst.

5. Weet wat u wilt verdienen en maak de onderhandelingsruimte zo breed mogelijk

Bepaal vooraf een absoluut minimum van wat u eruit wilt slepen. Als u niet van tevoren een getal in uw hoofd heeft, wordt het moeilijk onderhandelen. Praat niet alleen over loon, maar ook over secundaire arbeidsvoorwaarden zoals lease-auto's, vrije dagen, doorbetaling bij overwerk, pensioenregeling e.d. Mocht er echt geen geldelijke verhoging in zitten, dan kunt u er misschien altijd nog op een ander punt iets uitslepen.

6. Dwing duidelijke afspraken af

Neem geen genoegen met vage toezeggingen als ‘substantiële salarisverhogingen’ en ‘redelijke bonussen’. Vraag wat een werkgever daar concreet mee bedoelt. Als voorwaarden worden verbonden aan bonussen en salarisverhogingen, vergeet dan niet om te informeren welke voorwaarden dat zijn. ‘Als u zo doorgaat,’ is te vaag. ‘Als u uzelf voldoende bewijst,’ ook.

7. Houd het gesprek zakelijk & prettig

Heeft u het gevoel dat men u probeert te intimideren of af te poeieren, wordt dan niet emotioneel, maar benadruk het gezamenlijk belang: uw werkgever wil waar voor zijn geld, u wilt geld voor uw waar.

Zwicht in geen geval voor emotionele chantage. Vaak zal een werkgever (lees: leidinggevende) proberen op uw gemoed te werken. Bijvoorbeeld door te suggereren dat hij aan uw kant staat. ‘Ik zou u graag meer willen bieden, maar ja, de directie knabbelt aan mijn budget. Misschien dat ik volgend jaar meer ruimte heb.’ Bedenk dat uw leidinggevende er belang bij heeft de personeelskosten van zijn afdeling te beperken. Op een overschrijding van het budget staat een negatieve beoordeling.

Bevorderlijk voor een zakelijk gesprek is een goede sfeer. Deze kunt u ten dele zelf creëren door goed te luisteren naar wat de ander zegt. Moedig uw onderhandelingspartner aan zijn standpunt toe te lichten.

Goede onderhandelaars luisteren! Sta open voor de argumenten die de ander geeft en vraag door als iets u niet duidelijk is. Maar blijf vooral vriendelijk. Het vele doorvragen zou tot irritaties kunnen leiden bij de tegenpartij. Schakel in dat geval een tandje terug, maar verlies in geen geval uw doelen uit het oog. Voorkom in elk geval dat het gesprek op ruzie uitdraait.

8. Neem geen overhaaste beslissingen & laat u niet afbluffen

Als u er niet uit lijkt te komen, stel dan voor bedenktijd in te lassen en realiseer u dat een nieuwe sollicitatieronde de werkgever handen vol tijd en geld kost.

9. Wat u vooral niet moet doen:

Leg in de sollicitatiefase niet al te veel de nadruk op het salaris. Men kan de indruk krijgen dat het u alleen maar om het geld te doen. Bedrijven willen graag medewerkers die ook om andere redenen gemotiveerd zijn. En ga bij het gesprek over salaris in de sollicitatiefase ook niet te veel de nadruk leggen op betalingen die uiteindelijk met u afwezigheid te maken hebben, zoals vakantiedagen, ATV-dagen, pensioen of loon tijdens ziekte. U kunt de indruk wekken dat u liever lui bent dan moe…
Wees niet te toeschietelijk en geef niet te snel iets weg van uw wensen.
Wees niet te ongeduldig. U kunt nu eenmaal niet iets forceren. Geef de tegenpartij de tijd om over uw voorstel na te denken. Geduld is een schone zaak.

Bronvermelding: “Alles over salarisonderhandelingen” drs. Jack J.R. van Minden & Elsevier

Abonneren op nieuwsbrief
Vul hieronder uw e-mailadres in om u aan te melden voor onze nieuwsbrieven.
Bel mij terug
Adviesgroep 88
Energieweg 4
3641 RT Mijdrecht
tel: 0297-24 14 59
e-mail: info@groep88.nl

Postadres
Adviesgroep '88 b.v.
Postbus 384
3640 AJ Mijdrecht
Facebook icoon
© Adviesgroep 88 2019 | Links | Sitemap | Disclaimer | RSS | Nieuws | Link exchange | OTYS Recruiting Technology