Zoek direct je vacature

Ontslag nemen; hoe pakt u dat aan?

Opzeggen kunt u het beste doen door middel van een gedagtekende ontslagbrief gericht aan uw werkgever. Vermeld in de brief per wanneer u opzegt. Eventueel kunt u ook de reden vermelden waarom u ontslag neemt. Bewaar een kopie van deze brief bij uw persoonlijke papieren. Schriftelijk opzeggen is niet altijd verplicht. Het is echter verstandig toch schriftelijk op te zeggen, zodat misverstanden worden voorkomen.

Opzegtermijn

Houd bij het nemen van ontslag rekening met de voor u geldende opzegtermijn. Dit is de termijn tussen de dag dat u opzegt en de dag dat u daadwerkelijk niet meer op uw werk hoeft te verschijnen. De opzegtermijn voor u als werknemer is normaal 1 maand. U kunt met de werkgever schriftelijk een kortere of langere opzegtermijn hebben afgesproken. Deze termijn kan in lengte variëren tot maximaal 6 maanden. De opzegtermijn voor de werkgever moet in dat geval tenminste twee keer zo lang zijn als die van de werknemer.

Tijdstip van opzeggen

Het tijdstip van opzeggen wordt over het algemeen bepaald in de arbeidsovereenkomst. Gebruikelijk is dat ontslag wordt genomen aan het eind van een kalendermaand of betaalperiode.

Getuigschrift

In verband met komende sollicitaties en voor uw documentatie is het verstandig om aan uw werkgever een getuigschrift te vragen, waarin deze moet vermelden welke periode u bij hem in dienst bent geweest en welke werkzaamheden u heeft verricht. De werkgever is verplicht een dergelijk getuigschrift te verstrekken. Indien u dit wenst kunt u de werkgever ook vragen in het getuigschrift te vermelden hoe u de werkzaamheden heeft verricht.

Ontslag nemen op staande voet

Als werknemer kunt u ook op staande voet ontslag nemen. Hiervoor is wel een dringende reden vereist (b.v. als de werkgever surseance van betaling heeft aangevraagd). Bij ontslag op staande voet eindigt de overeenkomst onmiddellijk, zonder dat de bovengenoemde termijnen in acht worden genomen. Ook de bepalingen in uw contract worden niet in beschouwing genomen.

Abonneren op nieuwsbrief
Vul hieronder uw e-mailadres in om u aan te melden voor onze nieuwsbrieven.
Bel mij terug
Adviesgroep 88
Energieweg 4
3641 RT Mijdrecht
tel: 0297-24 14 59
e-mail: info@groep88.nl

Postadres
Adviesgroep '88 b.v.
Postbus 384
3640 AJ Mijdrecht
Facebook icoon
© Adviesgroep 88 2019 | Links | Sitemap | Disclaimer | RSS | Nieuws | Link exchange | OTYS Recruiting Technology