Zoek direct je vacature

Het Curriculum Vitae (CV)

Het doel van uw CV is in de eerste plaats uzelf en uw vaardigheden bij een mogelijke werkgever aan te prijzen.

Werkgevers willen een CV zien waaruit naar voren komt wat de kandidaat kan, hoe effectief hij of zij is en waarom juist die kandidaat uitgenodigd moet worden voor een gesprek. Traditioneel bevat een CV een overzicht van uw opleiding, werkervaring en interesses. Het licht toe waarom u wel of niet geschikt bent voor die bepaalde baan.

In de tweede plaats is het CV een leidraad bij het inschatten van uw succes in de toekomst aan de hand van wat u in het verleden heeft gedaan. Een CV is een korte schets, geen autobiografie. Als u uitgenodigd wordt voor een persoonlijk gesprek krijgt u de kans bijzonderheden nader toe te lichten.

Ongeacht de structuur die u voor uw CV gebruikt, gelden in het algemeen de volgende regels:

 • Houd het eenvoudig en stop het niet vol met onbelangrijke zaken; 
 • Zorg dat het goed leesbaar en foutloos is; 
 • Werk niet met kopieën; 
 • Wees eerlijk; 
 • Gebruik bij voorkeur actieve werkwoorden zoals voltooide, bereikte, leerde, diende, was verantwoordelijk voor, regelde, zorgde ervoor dat, enz.; 
 • Vermeld waar u bereikbaar bent.

Opbouw CV

De meest gebruikelijke volgorde van een CV is als volgt:

 1. Persoonlijke gegevens 
 2. Klein persoonlijk profiel 
 3. Opleiding 
 4. Werkervaring 
 5. Activiteiten en kwalificaties 
 6. Referenties

Hieronder een specificatie van de verschillende onderdelen:

1. Persoonlijke gegevens

Vermeld uw naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, burgerlijke staat (samenwonen is een formele status), geboortedatum en geboorteplaats, zeker als deze in de omgeving is van de functie waar u naar solliciteerd. Neem een recente (digitale) pasfoto van uzelf op in het CV (rechtsboven) waarmee u alvast een eerste indruk van uw voorkomen geeft en daarmee herkenningswaarde bij een sollicitatiegesprek.

2. Klein persoonlijk profiel

Hier heeft u de kans uzelf te 'verkopen'. Houd het helder, beknopt en dynamisch. Schrijf op wat u te bieden heeft in plaats van wat u zou willen bieden. Vermeld uw eigenschappen zoals bijvoorbeeld: analytisch, team worker, informeel, gemotiveerd, besluitvaardig, voortvarend, pragmatisch etc. Naar Nederlandse begrippen wat “opschepperig” en niet objectief dus pas dit met mate toe. Handig is om dit indirect te formuleren zoals: in zakelijke en privé-omgeving kwalificeert men mij als …etc.

3. Opleiding

Beperk uzelf tot details over uw opleiding tot het ´hoogst bereikte niveau´. Als dit een doctoraal examen is dan doet het er niet toe welke cijfers u had voor de propedeuse.

4. Werkervaring

Begin met uw meest recente baan. Vermeld ook vol- en deeltijdbanen, onderzoeken, stages en vrijwilligerswerk. Noem steeds begin- en einddata en werkgever, functienaam en korte concrete inhoudelijke beschrijving van de werkzaamheden, middels taken, verantwoordelijkheden en resultaten.

Gebruik aandachtstreepjes om deze op te sommen. Na een aandachtstreepje komt een punt/komma (;), het laatste aandachtstreepje eindigt met een punt (.). Gebruik niet meer dan zes aandachtstreepjes in één rubriek. Laat geen gaten in de tijd vallen. Als u een periode niet hebt gewerkt leg dan uit waarom en noteer wat u in die periode wel gedaan hebt.

5. Activiteiten en kwalificaties

Geef een opsomming van uw kwalificaties op beroeps-, wetenschappelijk of sociaal terrein. Vermeld ook van welke organisaties u lid bent (zeker als u een verantwoordelijke functie bekleedde of bekleedt) en geef aan met welke computertaal of software u vertrouwd bent. Als u op een specifiek terrein, zoals muziek of sport, meer dan één voorbeeld wilt geven, gebruik dan tussenkopjes. Dat leest makkelijker.

Ook cursussen zijn vaak van waarde. Vermeld wel of u uw diploma wel of niet gehaald hebt. Noem zonodig kort inhoud en duur van de serieuze cursussen. Vergeet vermelding van certificaten voor basisvaardigheden als typen, introductie PC-gebruik etc. niet.

Beheersing mondeling en schriftelijk van moderne talen kunnen, indien dit bij functie of bedrijf van belang is, ook vermeld worden.

6. Referenties

Verstrek deze op een aparte lijst en houd ze apart van uw CV. Als u zegt dat referenten 'op verzoek beschikbaar zijn', zorg er dan ook voor dat dit zo is!

Bij complexere functies of indien u langdurige ervaring heeft, kunt u een 2e uitgebreider CV met meer informatie opstellen ter overhandiging na het eerste (goede) sollicitatiegesprek.

Abonneren op nieuwsbrief
Vul hieronder uw e-mailadres in om u aan te melden voor onze nieuwsbrieven.
Bel mij terug
Adviesgroep 88
Energieweg 4
3641 RT Mijdrecht
tel: 0297-24 14 59
e-mail: info@groep88.nl

Postadres
Adviesgroep '88 b.v.
Postbus 384
3640 AJ Mijdrecht
Facebook icoon
© Adviesgroep 88 2019 | Links | Sitemap | Disclaimer | RSS | Nieuws | Link exchange | OTYS Recruiting Technology